Kurumsal Programlar

Leadership Journey (Lider Gelişim Programı)

GÜNEŞ SİZ OLUN!

Liderliğin formülü nedir?
Yeryüzünde yaşamı sağlayan 4 element dengeli ve yeterli bir biçimde dünyamızda olmasaydı ne olur?
İnsanın 4 elementi dengeli ve yeterli bir biçimde olmadığında ne olur? Doğuştan lider olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?
Liderlik öğrenilir mi ?
İşinizi ve yaşamınızı daha doyumlu ve dengeli hale getirebilir misiniz? İyi bir yaşam mı? Yoksa anlamlı bir yaşam mı?
Tüm bu sorulara cevap bulacağınız, bugüne kadar almış olduğunuz eğitimleri, okuduğunuz tüm kitapları, sahip olduğunuz tüm deneyimleri yaşama geçirmenin basit yoluyla tanışacağınız bir program Leadership Journey her biri dört tam günlük toplam üç modülden oluşan genel katılıma açık lider geliştirme programıdır.

Davetlisin...

Gel ve senle tanış...

Şimdi tam zamanı!

Leader As Leader

Leader as Leader programının temelini “Liderliğin Basamakları” modelimiz yansıtmaktadır. Uluslararası iş ortaklarımızın bilgi ve deneyim birikimi ile hazırlanmış, Türk kültürüne uyarlanmış, koçluk ve takip programları ile davranışa dönüştürülüp, hayata geçirilmesini kolaylaştıran modüllerden oluşan bir yönetici gelişim programıdır.

Liderliğin İçsel Oyunu, Koçvari Liderlik, Vizyoner Liderlik, Global Liderlik, isimlerinde toplam 4 modülden oluşur. Tüm modüller organizasyonların ihtiyacına göre yeniden yapılandırılabilir esnekliktedir.

Her yönetici adayının, yöneticinin liderlik basamaklarını yaşayarak ve uygulayarak yükseldiği bir gelişimi hedefleyen model yüksek performanslı takımlara ve liderliğe ulaşmayı sağlayan derin uluslar arası ve ulusal bilgi ve birikimin ürünüdür.

Manager as Leader (Yöneticilik Becerileri Programı)

Bu program uzmanların yöneticilik yetkinliklerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Kendini Tanı ve Yönet, İlişkilerini Yönet, İşini Yönet başlıkları altında 3 Modül ve modüller arası bültenlerden oluşmaktadır. Öğrenilenlerin hayata geçirildiği ve içselleştirildi bir yapıyı benimser.Bu program isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak diğer yönetici yetkinlikleri programları ile desteklenmektedir.

1. Koçvari Liderlik (Etkili Liderlik - Gordon Training International)

Uzman ve yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. İş yerinde kendisine bağlı insanlara koçluk ederek; insan yetiştirmeyi, onların gelişimine katkıda bulunmayı ve verimliliği artırmayı hedefler. 2+1 günden oluşan Koçvari Liderlik ( Etkili Liderlik Model - Gordon Training) sorunun sizde, sorunun sizin dışınızda, sorunun sizin dışınızdaki iki kişide olduğu durumlarda ilişkileri delegasyon, etkin dinleme, güçlü soru sorma, seçenek ürettirme, takdir ve motivasyon gibi yetkinlikleri geliştirerek yönetebilmeyi ve çatışmaları çözüme ulaştırmayı amaçlar.

2. Sosyal Stiller ile İlişki Yönetimi - Tracom Group International

As Leader Liderlik Okulu, sosyal stillerin yaratıcısı Tracom Group International’ın Türkiye temsilcisidir. Bu program yıllardır Türkiye’de çok sayıda şirketin yönetici ve müşteri ilişkilerinde çalışanları tarafından alınmış, müşteri memnuniyeti, iş yerinde iletişim ve ilişkilerde kolay öğrenilen, verimli ve olumlu ilişkiler geliştirmede etkili sonuç veren 2 veya 2+1 günden oluşan bir programdır. Bu program ile farklılıkları anlamayı, yönetmeyi, çalışanlar arasında ortak bir dil ve anlayış oluşturmayı, iç ve dış müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayarak müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

Web tabanlı ölçümlemesi ile kişinin algıladığı stilini, diğerleri tarafından algılanan stili, öz stili ve çok yönlülüğü 360 derece ölçümlenebilmektedir.

3. Davranışsal Duygusal Zeka - Tracom Group International

Davranışsal Duygusal Zeka programları , Tracom Group tarafından geliştirilmiş, Tracom Group’un Türkiye temsilcisi olan As Leader Liderlik Okulu’nun, sertifikalı yetkin eğitimcileri tarafından verilmektedir. Bu program ile amaçlanan; duygularını bilen, kontrol edebilen, başkalarının duygularını anlayıp yönetebilen, stres ile baş edebilen, kişi yerine soruna ve çözüme odaklanan öz güveni, duygusal farkındalığı ve iç motivasyonu yüksek çalışanlar ve yöneticiler yetiştirmektir.

4. Esnek Zihin, Kıvrak Zeka (Agility and Adaptive Mind) - Tracom Group International

Tracom Group tarafından geliştirilmiş, Tracom Group’un Türkiye temsilcisi olan As Leader Liderlik Okulu’nun , sertifikalı yetkin eğitimcileri tarafından verilmektedir.2 veya 2+1 günlük bu program ile kişinin kendinin ve ortamın ihtiyacını o anda okuma ve bu ihtiyaç doğrultusunda bilinçli seçim yaparak anında harekete geçebilme yetkinliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

5. Takdir, Geri Bildirim ve İleribildirim

İnsanın 2 temel ihtiyacı, fark edilmek ve değer verilmektir. Bu iki ihtiyacın karşılıklı olarak giderilmesi verimli ilişkilerin temelini oluşturur. Bu temel ihtiyacın giderilmesinde takdir en güçlü araçtır. 2 günlük bu program ile takdir yöntemleri ile motivasyonun, bağlılığın, sorumluluğun artırılması ayrıca geribildirim alma ve verme becerisi geliştirilerek, ileribildirimlerle kişiyi ve çalışanlarını gelişiminlerinde bir adım öteye taşımayı hedeflemektedir.

6. Müşteri Odaklılık

Müşteri stillerini tanıma, ihtiyaçlarını belirleme, karşılayabilme ve yönetmenin yöntemlerinin öğretildiği bu program ile, iç ve dış müşteri bağlılığını artırmak, olumlu ilişkileri sürdürülebilir kılmak ve ilişkileri daha verimli hale getirmek hedeflenmektedir. 2 günden oluşan bu program organizasyonların müşteri kültürü ile ilişkili olarak, ihtiyaçları doğrultusunda, organizasyon için en verimli şekilde yapılandırılarak verilmektedir.

Bunların dışında As Leader Liderlik Okulu'nun yönetici yetkinliklerini geliştirmek üzere uluslararası iş ortaklarıyla iş birliği içinde hazırlanmış destekleyici programlarımız bulunmaktadır.

Lider Koçluğu

Yönetim kademesindeki kişilerin; kendini tanıması, farkındalık kazanması ve liderlik potansiyellerinin açığa çıkarılması ile, yönetim yetkinliklerinin desteklenmesi, geliştirilmesi ve etkili yönetim becerilerini sergilemesine yönelik yapılandırılmış birebir gerçekleştirilen bir programdır.

Takım Koçluğu

Takım koçluğu bir eğitim değil, takım olma sürecini hızlandıran ve bireysel şampiyonların yüksek performanslı fark yaratan bir takıma dönüşmesini sağlayan bir araçlar ve yöntemler bütünüdür. Takım ruhunu geliştirerek, takım olarak hareket edebilmeyi sağlayan bir programdır.

Liderlik Semineri ve Konuşmalar

Vedat Erol tarafından motivasyon ve farkındalık yaratmak amaçlı gerçekleştirilen seminer ve konuşmalarda Evrensel Liderlik yetkinlikleri paylaşılmaktadır.

Çevik Liderlik Programı

Çevik Liderlik Programı Türkiye de son yıllarda en çok tercih edilen liderlik ve Çevik Takım koçluğu programları bir çok büyük holding şirketlerinde ve startup larda devam ediyor..

As Leader

P : +90 (212) 270 82 92

M : +90 (533) 496 44 14

E : [email protected]